Våra hästar

Nära naturen
Vi har medvetet valt hästar som tillhör de raser som anpassats till vårt nordliga klimat och med ett lynne som passar det arbete vi ämnar använda dem till. Vår grundläggande övertygelse är att djur bör hållas så naturenligt som det är möjligt på det sätt de fysiskt och psykiskt är utvecklade till, och det mår de bäst av. Våra hästar går på lösdrift som innebär att de vistas utomhus tillsammans i flock där det blandats erfarenhets- och åldersmässigt.

Egenskaper och kommunikation i flock
Som ägare och åskådare har vi fått många lektioner i hur hästar kommunicerar med ytterst små gester, hur de äldre lär de yngre ett socialt beteende – helt enkelt hur deras vardag ser ut. Eftersom vi har olika raser där storleken betydligt varierar, är det intressant att också veta att individens storlek inte spelar någon större roll i rangordningens bestämmelser. Flockens individer har alla en egen personlighet som anpassats och utvecklats både i grupp och individuellt under åren. Iakttar man hästar på lösdrift kan man lära sig oerhört mycket om deras nedärvda beteenden som de får utlopp för och som vi människor har stor nytta av i vårt arbete tillsammans med dem. Den flock vi byggt upp innehåller mycket personliga individer i olika åldrar där ett äldre nordsvenskt sto för tillfället har ledarrollen. Närmarepresentation av hästarna finns längre ned på denna sida.

Mångsidiga hästar
Här på gården prioriteras en mångsidig gårdshäst som kan ridas och köras av många olika människor. I våra kurser försöker vi lägga grunderna till ett bra och mångsidigt arbete mellan häst & ryttare. Vilken väg man väljer att utvecklas senare är upp till var och en. Det finns mängder med intressanta rid och körstilar. På samma sätt man skaffar hund kan man också ha häst. En del skaffar hund för att jaga andra har den till utställningar en del vill avla fram valpar man kan hålla på med agility eller valla får, kapplöpning och hundspann är andra områden eller varför inte en sällskapshund. En häst kan man ha av nästan samma anledning. Det är du som avgör vad du vill ha ut av ditt hästintresse.