Gårdens djur

Svenska lantraser

Lantraser är en grupp husdjur som funnits så pass länge i en miljö att de genetiskt anpassat sig till den jordmån och klimat som råder i just deras område. Lantraser kan variera i utseende och färg inom samma sort, men aveln av dessa har inte varit efter en rasstandard utan där har egenskaper och anpassningsförmåga spelat en avgörande roll för fortlevnaden. Karaktäristiskt för lantraser är deras härdighet, lättföddhet och sundhet. De har bra föräldrainstinker, okomplicerade födslar och ett stabilt psyke.

Eftersom en lantras inte är anpassad efter dagens produktionsinriktade djurhållning har många av dem redan utrotats och de kvarvarande är idag utrotningshotade. Att bevara lantraser innebär därför att man håller dörrarna öppna till ett förändrat marknadsläge där helt andra genetiska förutsättningar än dagens kan vara livsavgörande för vår existens. Det innebär att bevara en bred genetisk variation som inte är beroende av speciella patenterade näringslösningar eller artificiella miljöer. Dessutom är gamla lantraser en del av vårt oersättliga, mångtusenåriga arv.